Två samhällen

Tysk normal 1,5

Två samhällen inklusive botten, yngellåda och tak

plus

- två yngellådor (1,5)

- sju honungslådor (0,5)

- två bottnar

- en foderlåda

- fyra tak

- en drottningsgalla

- div ramar

 

Pris: 11000 SEK